LEDNING/KONTOR

Henrik Lundgren 
VD / Arbetsledare
070-5881973
Maila Henrik
Magnus Häggström 
Värmepumpar/teknik
070-5746128
Maila Magnus
Ulrika Falk 
Ekonomi/Kontor
090-129949

ELEKTRIKER

Robin Backman
Elektriker
070-5792605
Maila Robin
Marcus Wiberg
Elektriker
070-6692605
Maila Marcus
Erik Fredriksson
Elektriker
0706082605
Maila Erik

VVS-MONTÖRER

Göran Lundgren 
VVS
070-3235270
Hampus Eriksson
VVS
070-6702605
Jan Englund
VVS
070-3172605
Adam Saeden
VVS
✆ 070-5122605
Martin Häggström
VVS
076-8035742
Mikael Björnehall
VVS
076-8030283

Energiteamet i Umeå AB

Kabelvägen 24 G

901 33 UMEÅ

  • Facebook
  • Instagram