PERSONALEN

  • All
  • EL
  • SERVICE
  • VÄRMEPUMP
  • VVS
Henrik Lundgren
VD ansvarig/arbetsledare VVS
070-5881973
Magnus Häggström
Värmepumpar/teknik
070-5746128
Andreas Jonsson
EL
070-5362605
Marcus Viberg
Lärling EL
070-6692605
Martin Häggström
VVS
076-8035742
Mikael Björnehall
VVS
076-8030283
Jan Englund
VVS
070-3172605
Göran Lundgren
VVS
070-3235270
Rickard Danielsson
Service
070-6428152
Robin Backman
EL
070-5792605
Hampus Eriksson
VVS
070-6702605
Thord Karlsson
EL
070-5322605
Erik Fredriksson