EL

Vi har djup och bred expertis när det gäller allt rörande såväl befintliga elinstallationer som nya. 
Om du har problem med elen kommer vi ut och undersöker vad det beror på och åtgärdar felen så att ingen kommer till skada. 

Här är några exempel:

  • Jordning av befintligt elsystem

  • Utbyte av elcentral

  • Reparation av slitna eller trasiga ledningar och eluttag

  • Reparation luftvärmepumpar

  • Byte och reparation av lysrörsarmaturer och annan belysning

  • Felsökning och service av ledningar och kablar

  • Installation av elmätare

  • Nyinstallation i villa

  • Montera in Dimmer, Plejd samt olika smartahem-lösningar.

IMG_4347.jpg